Fitness MonicaNapredna pretraga

Korpa

Vaša korpa je trenutno prazna.

You are here:

Osnovne karakteristike japanske prepelice

Osnovne karakteristike japanske prepelice


Japanske prepelice snesu godišnje 250-360 jaja mase 7-14 g. Masa 6 mjeseci stare prepelice je 150-190 g. Prepelica je spolno zrela s 40 dana (100-110 g). Kako su to male životinje, vrlo su osjetljive na  hladnoću i stoga je pri izgradnji objekta za uzgoj japanskih prepelica nužna dobra termoizolacija.

* Uzgoj podmlatka

 

Mlade prepelice se drže podno, na stelji. U kutiju  1m x 1m se stavi 150 – 200 pilića. Pilići se griju žaruljom 100-150 W. Žarulja se uklanja 7 – 10 dana. Temperatura koju pilići zahtijevaju se kreće od 36-37°C prvi tjedan, pa do  19°C krajem 5. tjedna. Potrebna je vlaga 45-70%.

Prva dva dana osvjetljenje treba biti 23 sata dnevno, a kasnije se smanjuje na 14-18 sati dnevno. Intenzitet osvjetljenja iznosi 2W/m2. Koristi se jelo svetlo (standard) ili crveno (crvena boja prevenira kanibalizam).

 

Obitelj sačinjavaju jedan mužjak i 2 ženke. Mužjaci se drže pojedinačno i skupno, a ženke samo skupno.

Držane u kavezima se koristi počev od 26-30 dana. Kavezi za obitelj su dimenzija 40 x 25 x25 cm, a za 25 ptica 70 x 70 x 30 cm.

* INKUBACIJA JAJA

Inkubacija jaja prepelica traje ~18 dana. Jaja je potrebno okretati i hladiti do 15 dana.

dan  temperatura u °C  relativna vlaga

0-12  37.5  55-60%

13-15  37.2  55-60%

15-16  37.0  55-60%

16-17  37.5  80%

 

Standardna oplođenost iznosi 82%, valivost 71-74%. Jaja se skladište na temperaturi 13-15°C, vlazi 80%, maksimalno 7 dana.

Tov japanskih prepelica počinje s 20-30 dana . Sa 40 dana prepelice imaju 100-110 g.